Priser & avganger

Priser & avganger

Informasjon avgang & priser

Oppmøte Fisketorget, Strandkaien 3, Wallendalshopen.
Sesong 22. mai – 15. september.
Ta kontakt for tider utenom dette.
Barn 0 – 2 år gratis. 2 – 12 år halv pris.
Avgang 14:00
Fjord Cruise kr 399, -
Fjord Cruise & Seafood Buffet kr 799, -
Varighet 1,5 timer
Avgang 18:00
Fjord Cruise kr 499.-
Fjord Cruise & Seafood Buffet kr 899,-
Varighet 2,5 timer